Missió

Ens comprometem amb els nostres clients, col·laborant a la millora la qualitat ambiental interior dels espais on viu i treballa, per tal de poder reportant un plus de confort i estalvi econòmic, a més d’obtenir beneficis per la salut i el medi ambient.

A Segla Qualitat SL volem ser un aliat tecnològic del sectors, sanitaris, comerç turístic, etc... assessorant, donant suport i proporcionant la nostra experiència en els àmbits del disseny , diagnosis i control de la qualitat ambiental interior.
La nostra missió és oferir un servei integral, amb la finalitat d’optimitzar el recursos, assegurant un estalvi i ús eficient de aquest. Els nostres usuaris, guanyaran en competitivitat, flexibilitat i qualitat de vida.

La nostra meta és que els clients disposin sempre de les màximes prestacions amb les millors garanties de qualitat, confort, estalvi i rendibilitat.

Per a això, Segla Qualitat SL compta amb col·laboradors tècnics i altament capacitats per donar resposta a les necessitats del mercat, operant sempre amb filosofia de servei de màxima qualitat. Donem solucions per a cada client i ens adaptem a ells.

Ens comprometem a treballar mantenint els mes alts estendards de qualitats i constant millora, aplicant tota la nostra experiència en cada projecte, per aconseguir sempre la seva satisfacció.

MEDI AMBIENT

Segla Qualitat S.L., ha prestat especial atenció al medi ambient, ja que en bona part contribueix a un qualitat ambiental interior acceptable. En aquest sector sovint s’utilitzen productes fortament perjudicials i contaminants; La nostra política sempre ha estat protegir l’entorn en totes les àrees que abracem. 


A mes, es imprescindible controlar el medi ambient per conèixer i controlar la QAI a mes de fer  sostenible i menys contaminant les activitats que desenvolupant els nostres clients.


També, gràcies a les inspeccions QAI (qualitat ambiental interior) que duem a terme, detectem, controlem  molts espais interiors, l’estat dels quals perjudicaria la salut de moltes persones i de tot l’entorn en què viuen


La qualitat ambiental interior, hauria de ser una prioritat per a tots els responsables de restaurants, hotels, edificis comercials, oficines, hospitals, laboratoris, etcètera, ja que gràcies a l’esforç i la responsabilitat de tots podem aconseguir una situació mediambiental més saludable.


Per tenir una QAI adequada, cal tenir una bona ventilació, per tal de disminuir la concentració de contaminants ambientals. La dilució del aire interior amb aire exterior es imprescindible per respirar un aire que denominarem potable.
+renovacions=+QAI.