Segla Qualitat S.L., neix al 2009, de les sinergies entre les empreses Segla S.L. a Barcelona i Decomant S.L. Andorra.

La direcció general es a càrrec de la Dra. Cruceta.

Des de la seva creació Segla Qualitat, a estat soci de AAQAI, (associació andorrana per la qualitat ambiental interior) entrant a formar part de la Junta d’aquesta al gener de 2012.

Segla Qualitat S.L., a col·laborat amb AAQAI en la obtenció del primer certificat de Qualitat Ambiental Interior a edificis, segons les normes UNE 171330-1 i 2 de diagnòstic i qualitat ambiental interior respectivament. Així mateix i sota les mateixes normes ha col·laborat amb l’empresa Decomant SL, en la certificació sota les mateixes normes de la primera entitat bancària que certifica a Andorra.

Segla Qualitat S.L., ha estat present en las primeres i segones jornades de qualitat ambiental a Andorra i recentment, la Dra. Cruceta a impartit diferents ponències al primer curs de grau mitja de tècnic de qualitat ambiental interior.